Избор на листовка от категория E

123
456
78


Легенда (за регистрирани потребители):

xx Нерешавана
xx Решавана (до 3 грешки)
xx Решавана (повече от 3 грешки)